Ulica Twarda w Warszawie Z Wikipedii
Przebieg

Ulica Twarda rozpoczyna swój bieg od skrzyżowania z ulicą Grzybowską, przechodzi przez plac Grzybowski, za którym odchodzi od niej ulica Emilii Plater, a dalej dochodzi do alei Jana Pawła II tuż obok ronda ONZ.

Za rondem w dalszym ciągu biegnie na południowy zachód od ulicy Prostej, krzyżuje się z ulicami: Śliską i Sienną, Złotą i Żelazną, kończąc się w rejonie skrzyżowania ul. Miedzianej i Srebrnej.

Historia

Ulica Twarda powstała w latach 50. XIX w., jej przebieg niczym nie odbiegał od dzisiejszego. Twarda była w tym okresie jedną z głównych, przelotowych ulic, dopiero w dalszym rozwoju śródmiejskiej części stolicy, została zdegradowana do poziomu małej uliczki. 14 sierpnia 1908 ulicą pojechał pierwszy elektryczny wóz tramwajowy o oznaczeniu linii "22" (wcześniej kursowały tutaj wozy konne).

Ulica Twarda, aż trzy razy zmieniała swoją nazwę, od momentu powstania nosiła obecną nazwę. W 1941 władze okupacyjnej Warszawy zmieniły nazwę ulicy na Querstrasse (Poprzeczną), powojenne władze miasta zadecydowały jednak o niepowracaniu do przedwojennej nazwy, ale w uznaniu zasług działaczy komunistycznych nazwała ulicę Krajowej Rady Narodowej (KRN).

22 lipca 1947 na ulicę wyjechał pierwszy wóz komunikacji autobusowej o oznaczeniu trasy "O". Do lat 70. cała dawna ulica Twarda nosiła nazwę KRN, zaś w roku 1970, dla uniknięcia pomyłek (Twarda składa się z dwóch niezależnych odcinków) przywrócono starą nazwę (Twarda), a odcinkowi między ulicami Prostą, a Złotą zachowano nazwę Krajowej Rady Narodowej. W grudniu 1990 obydwie części uzyskały nazwę ulicy Twardej.

Odkąd wybudowano al. Jana Pawła II (1956) ulica straciła na znaczeniu i obecnie jest małą lokalną uliczką. Po wojnie nie wróciły tam tramwaje, a autobusy przestały jeździć w 1995.

Obiekty

Przy ul. Twardej znajduje się wiele ważnych obiektów i zabytków min.:
  • ul. Twarda 6 - Siedziba Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej
  • ul. Twarda 6 - Synagoga im. Małżonków Nożyków w Warszawie
  • ul. Twarda 8/12 - Gimnazjum Nr 42 z oddziałami dwujęzycznymi
  • ul. Twarda 18 - Zarząd spółki Telekomunikacja Polska S.A
  • ul. Twarda 22 - Zabytkowa kamienica w której odbyło się pierwsze posiedzenie Krajowej Rady Narodowej ul. Twarda 30 - Biurowiec GATX Rail i siedziba Broker FM
  • ul. Twarda 64 - Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 32