PLAC BANKOWY I LESZNO
Wytyczony został w czasach Królestwa Kongresowego i aż do 1944 r. był trójkątny. Przed wojną pośrodku urządzony był skwer, na którym stała fontanna. Całą zachodnią pierzeję placu zajęły monumentalne gmachy rządowe zbudowane nakładem ogromnych kosztów przed 1830 r. Odbudowane po wojnie do dziś świadczą o pozycji Warszawy przed wybuchem powstania listopadowego.

Hipoteka
Dla historyków architektury gmach przy alei Solidarności 58 - zwany ogólnie Hipoteką - nie jest niczym nadzwyczajnym.

   
SASKI OGRÓD
Wspomnienia o nim, ma swoją bogatą literaturę, począwszy od czasów, kiedy odbywało się tutaj rendez vous eleganckiego świata przy kioskach z wodami mineralnymi.

 

LIRYCZNE OKIENKO STOLICY

OGRÓD SASKI-Włodzimierz Słobodnik