zobacz na mapie
Ulica Elektoralna wcześniej
Wielopolska

Życie Warszawy nr 310 z 1970r.
(autor Jacek Wołowski)
Elektoralna 14, dziś 12a

Niepozorna kamienica Duniewiczowej przy Elektoralnej niemal bez zmian dotrwała aż do drugiej wojny światowej Budynek stanął zapewne w pierwszych latach istnienia Królestwa Kongresowego.


Elektoralna     Jerzy S. Majewski   2007-06-07,

Przed blokiem przy Elektoralnej 20 mijamy kamień pamiątkowy. Przypomina on, że stał tu dom (z 1784 r.), w którym mieszkał Juliusz Słowacki.


Elektoralna 16
FABRYKA WYROBÓW SREBRNYCH I PLATEROWANYCH „J. FRAGET”
Za założycieli firmy uchodzą dwaj bracia: Alphons i Joseph Fragetowie, synowie Huberta i Marii Katarzyny Mota, którzy przybyli do Warszawy z Paryża w 1824 r.


Elektoralna 26
W domu Mandelbluma ceniony przed wojną fotografik Jerzy Benedykt Dorys przymierał głodem. Jego sąsiadem był prezes judenratu Adam Czerniaków.


 
Dorota Faferek ( Swaczyna ) napisała
Wspomnienia z mojego podwórka .
Podwórko przy ul. Elektoralnej 11 było niezwykle, magiczne, odcięte brama od reszty świata. Często zamykam oczy.....i wracam do wspomnień. Wspomnień z mojego dzieciństwa, a dzieciństwem było właśnie moje podworsko przy ul. Elektoralnej.


Elżbieta Schwakopf napisała
O pierwszych latach przeżytych na Elektoralnej zaczęłam sobie przypominać w dniu 20 lutego 2008 roku, kiedy to ten temat poruszyła nasza koleżanka Ania. Zdałam sobie wtedy sprawę jak bardzo czuje się związana i z tą ulicą, osiedlem i naszym podwórkiem.
 
Wojtek Rozenfeld napisał
Moje wspomnienia z Elektoralnej dotyczą w większości  czasów tuż powojennych. Dość powiedzieć, że kończą się one w 1960 roku. Świat który ja pamiętam, to ten opisany przez Tyrmanda w „Złym”. Duża część akcji „Złego” dzieje się na Bagnie i Próżnej. To prawie nasza dzielnica.


HALINA NOWAKOWSKA  MOJA ULICA
Zupełnie inna była ta ulica moja ulica Elektoralna z początków obecnego stulecia. Była ruchliwa, głośna, barwna, wesoła różnorodnością budynków, rozmaitością barw i kształtów szyldów nad sklepami i bramami domów.